Welkom

EUGLENA: TOPKWALITEIT

Euglena, ‘goed oog’, is een ecologisch adviesbureau op het gebied van aquatische ecologie, met als specialisme fytoplankton (algen).
Fytoplankton is eencellig, plantaardig leven en wordt gezien als een belangrijke indicator voor waterkwaliteit.

Euglena biedt u:
– kwantitatieve fytoplanktonanalyses (tellingen)
– kwalitatieve fytoplanktonanalyses (soortenlijsten)
– aangepaste analyses
– zwemwateranalyses
– ondersteuning bij alles wat met fytoplankton te maken heeft

Ook kunt u een beroep doen op Euglena voor bijvoorbeeld het verzorgen van trainingen of workshops of het bieden van ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van rapporten. Euglena denkt graag met u mee!

Euglena wordt gerund door drs. ing. Maria van Herk.
Zij is een zeer ervaren fytoplanktonanalist, ecoloog, milieukundige en docent.

Met Euglena kiest u in de eerste plaats voor analyses van de hoogste kwaliteit, actuele kennis en enthousiasme. Maar u kiest ook voor flexibiliteit, snelheid en kostenefficiëntie. Euglena werkt samen met andere bureaus, zodat ook bredere opdrachten perfect kunnen worden uitgevoerd. U kunt daarbij denken aan inventarisatie van andere soortgroepen, zoals zoöplankton en macrofauna, maar ook het uitvoeren van ecologische scans en het geven van beheeradviezen.