Fytoplankton

FYTOPLANKTONANALYSES

Fytoplankton is de verzamelnaam voor microscopisch kleine plantjes die vrij in het water leven. Zij worden ook wel algen of wieren genoemd. Als gevolg van hun snelle voortplanting kunnen ze heel snel reageren op veranderingen in hun omgeving. Uit de aanwezigheid van bepaalde soorten en aantallen kan de waterkwaliteit worden afgeleid.

De ‘Kaderrichtlijn Water’ (KRW) behelst de afspraken die zijn gemaakt binnen de Europese Unie om te komen tot bescherming en verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De KRW stelt zich ten doel dat alle Europese wateren een ‘goede toestand’ bereiken en dat duurzaam wordt omgegaan met water. Volgens voorgeschreven methoden wordt de ecologische en chemische kwaliteit van het water vastgesteld, onderzoek naar de soortensamenstelling en de hoeveelheid fytoplankton maakt daar deel van uit. Met de resultaten hiervan wordt volgens een standaardmethode de huidige waterkwaliteit beoordeeld.

Euglena voert de voorgeschreven analyses uit volgens alle daaraan te stellen eisen. Desgewenst schrijft Euglena daarover rapportages. Maar Euglena levert ook maatwerk, mocht er een ander soort analyse gewenst zijn.